We set your default language to: dk. Click here to change.

FRIHEDSMIDDAGE

  • Hvad er et frihedsmåltid?
  • Hvorfor en frihedsmiddag med StreetDinners?
  • Historien bag frihedsmiddagene.

Hvad er et frihedsmåltid?
I Holland har man en lang tradition for at fejre befrielsesdagen med festivaler, koncerter og andre sociale sammenkomster. Bl.a. har Amsterdams komite for 4. og 5. maj, som en del af den årlige Frihedsfestival i Amsterdam, startet et initiativ op, hvor de inviterer borgere til at deltage i udendørs fællesmiddage, hvor man deler et såkaldt frihedsmåltid sammen og nyder hinandens selskab. Ideen med frihedsmåltidet er, at lokale borgere får mulighed for at lære hinanden at kende og i fællesskab fejre, at de lever i en åben, fri og mangfoldig by. Temaet frihed spiller altså en central rolle og middagene fejres ofte med fællesskål og taler, hvis omdrejningspunktet er modstand, konflikter og frihed.

Læs mere om frihedsmåltiderne på Amsterdams komite for 4. og 5. maj’s hjemmeside Amsterdams 4 en 5 mei comité.

Hvorfor en frihedsmiddag med StreetDinners?
StreetDinners tilbyder med denne platform muligheden for, at du kan arrangere din egen frihedsmiddag og være med til at styrke det lokale sammenhold i din gade eller bydel. Som arrangør af en streetdinner den 5. maj gør du din gade til en del af programmet for 70 års dagen for Danmarks befrielse. Husk at du og dine naboer ikke vil være alene om at arrangere en frihedsmiddag. I Holland vælger tusindvis af mennesker at gøre det samme, så vi bliver mange, der fejrer med hinanden. Denne sammenholdsfølelse, på tværs af gader, kvarterer og landegrænser symboliseres med en fællesskål for frihed om aftenen den 5 maj.

Historien bag frihedsmiddagene.
Dette er et arrangement, hvor historier bliver fortalt og debatteret. Det kunne eksempelvis være (krigs)historier fra din gade eller dit kvarter eller mere generelle emner, der knytter sig til den 5. maj såsom frihed, tolerance, demokrati eller modstand. Ideen er, at der under frihedsmiddagen bør indgå elementer, der kommunikerer historier om frihed og/eller relaterede emner til de involverede gæster. Elementerne kan fx fremhæves gennem detaljer i dekorationen, titlen på madretter, brug af ingredienser, der enten mangelede pga. rationeringen eller var dominante under besættelsestiden. Som arrangør af en frihedsmiddag forventes det, at man overvejer, hvordan man har tænkt sig at fremhæve temaer som frihed og konflikter, hvilket betyder, at det kræver en vis form for engagement fra de involveredes side.

BLIV OPDATERET
Giv besked om streetdinners tæt på mig